محصولات بهروز

/ / خیار شور ممتاز
خیار شور ممتاز

خیار شور ممتاز

500 گرمی

  • مدت زمان ماندگاری:
  • وزن خالص:
  • شرایط نگهداری:

بزودی

ترکیبات


محدودیت مصرف و ترکیبات حساسیت‌زا: