محصولات بهروز

/ / ترشی هفت بیجار
ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار

500 گرمی

  • مدت زمان ماندگاری:
  • وزن خالص:
  • شرایط نگهداری:

بزودی

ترکیبات


محدودیت مصرف و ترکیبات حساسیت‌زا: