محصولات بهروز

/ / ترشی مخلوط
ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

500 گرمی

  • مدت زمان ماندگاری:
  • وزن خالص:
  • شرایط نگهداری:

بزودی

ترکیبات


محدودیت مصرف و ترکیبات حساسیت‌زا: