همکاری با بهروز

/ همکاری با بهروز

گروه صنایع غذایی بهروز نیک مانند همیشه پیشرو و در حال نوآوری و پویایی است و لازمه این پیشروی و پویایی در اختیار داشتن یک تیم کامل و خلاق از بهترین ها است.
در صورت نیاز از این طریق نسبت به جذب و شناسایی این افراد و یا شرکتها اقدام مینماییم.
به این صفحه سر بزنید تا از آخرین فرصتهای شغلی و یا همکاری مطلع گردید.

فرصت شغلی

  • فرم درخواست همکاری با شرکت صنایع غذایی بهروز نیک