تماس با ما

/ تماس با ما
Behrouz Promote

آدرس

دفتر مرکزی
  • دفتر مرکزی: تهران – کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج – خیابان شانزدهم – نبش کوچه چهارم – پلاک ۸
  • کد پستی: ۱۳۸۹۷۹۸۴۱۱
  • شماره های تماس: ۹الی ۴۴۵۳۶۰۹۰ – ۰۲۱
  • دورنگار: ۴۴۵۳۶۰۹۲
کارخانه
  • کارخانه: تهران – کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج-قزوین – شهرک اقدسیه – بعد از پل زیرگذر راه آهن – خیابان بهروز – کارخانه صنایع غذایی بهروز 
  • کد پستی: ۳۳۶۶۱۳۷۱۹۳
  • شماره های تماس: ۶الی ۴۴۳۷۳۵۰۰ – ۰۲۶
  • شماره های تماس: ۱۰الی ۴۴۳۷۳۹۰۴ – ۰۲۶

فرم تماس با شرکت بهروز