افتخارات و دستاوردها

/ افتخارات و دستاوردها
صنایع غذایی بهروز نیک

افتخار دریافت ۲۰۰ تندیس و لوح تقدیر

«بهروز» با بهره مندی از مدیریت عشق و عاطفه، تفکر گروهی درون سازمانی، پشتیبانی و تشویق مردم توانسته به جایگاهی شایسته دست یابد که بهترین جایزه این سی سال تلاش، پذیرش در نزد مردم است. اما از میان حدود ۲۰۰ تندیس، لوح و تقدیرنامه دریافتی از مدیران ارشد کشور، مراکز پژوهشی داخل و خارج، مجامع علمی و مراکز کارآفرینی به برخی اشاره می شود:

 • بازدید نماینده محترم مجلس و دبیر اول کمسیون امنیت داخلی و سیایت خارجی مجلس از کارخانه در(۱۶/۱۲/۹۳)
 • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در نهم اسفند ۹۳
 • دریافت تندیس برترینهای صنایع غذایی توسط نشریه “اقتصاد سبز”
 • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در نهم اسفند ۹۲
 • لوح تقدیر «واحد نمونه کشور» از رییسان محترم جمهوری(سه دوره)
 • انتخاب واحد نمونه کشوری استاندارد در سال ۱۳۹۲
 • دریافت گواهینامه حلال جهانی برای کلیه محصولات بهروز
 • لوح تقدیر وزیران محترم صنایع (چندین دوره)
 • لوح تقدیر وزیر محترم کشاورزی
 • لوح تقدیر وزیر محترم بازرگانی
 • لوح تقدیر وزیر محترم کار و اموراجتماعی
 • لوح تقدیر وزارت محترم بهداشت
 • لوح تقدیر واحد صادرات کننده نمونه
 • تندیس و لوح تقدیر«واحد نمونه کیفی در سطح ملی» منتخب موسسه استاندارد
 • تندیس نخستین دوره«جایزه شهاب» ویژه واحدهای تحقیق و توسعه برتر کشور
 • تندیس و لوح تقدیر نخستین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی
 • لوح تقدیر واحد برتر همایش برند در صنایع غذایی ایران
 • لوح تقدیر واحد منتخب جشنواره برند برتر ایران
 • تندیس جایزه دکتر هدایت-واحد برتر صنعت غذا
 • تندیس و لوح تقدیر نخستین همایش چهره ماندگار صنعت و تجارت
 • تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استان تهران (چند دوره)
 • لوح تقدیر صنعت سبز منتخب سازمان حفظ محیط زیست
 • تندیس و لوح تقدیر پیشکسوت صنعت خانه صنعت و معدن
 • برگزیده جشنواره تولید ملی خانه صنعت و معدن (شش دوره)
 • لوح تقدیر پیشکسوت صنعت استان (استانداری تهران)
 • لوح تقدیر مشترک استانداری سازمان صنایع و خانه صنعت تهران
 • نخستین شریک ایرانی منتخب صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
 • تندیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن
 • لوح تقدیر«کارآفرین نمونه کشور» وزارت کار
 • تندیس و لوح تقدیر کارآفرین برتر جهاد دانشگاهی
 • تندیس نخستین دوره جشنواره کارآفرینی دیجیتالی
 • تندیس و لوح تقدیر کارآفرین برتر کانون تحول کیمیا
 • لوح تقدیرکارآفرین برتر از دانشگاهها
 • تندیس و لوح روابط عمومی برتر از سومین کنفرانس بین الملل روابط عمومی
 • لوح تقدیر جشنواره روابط عمومی های برتر خصوصی و تعاونی
 • تندیس زرین دوره چهارم و لوح تقدیر چهاردوره جشنواره اقتصاد سبز
 • تندیس یادمان صدمین سال، تاسیس شهرداری تهران
 • لوح تقدیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • لوح های تقدیر از بانک ها
 • لوح تقدیر خانه کارگر
 • لوح های تقدیر فرمانداران محترم منطقه (ساوجبلاغ)
 • لوح تقدیر اداره کل کاروامور اجتماعی منطقه(کرج)
 • لوح های متعدد قهرمانی رشته های ورزشی
 • جام قهرمانی آسیا و اقیانوسه در رشته پینت بال
 • لوح تقدیر بیش از ۲۰ نمایشگاه داخلی و خارجی
 • منتخب کتابهای چهره های برگزیده اقتصاد ایران. تقویم قهرمانان صنعت. برگزیدگان کارآفرینی. کارآفرینی جهاد دانشگاهی